Kalite Politikamız

• KALİTE POLİTİKAMIZ
ARTOS, taahhüt işlerinde ürün ve hizmet üretmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeyi kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:
• Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

• Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamının dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,

• ARTOS üyelerinin, tüm seviyelerde, ARTOS organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmalarını ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin ARTOS’ un kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,

• Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,

• Birbiri ile ilişkili süreçleri, ARTOS’un, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

• ARTOS’un genel performansının, ARTOS organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,

• Tedarikçiler ile ortak değer yaratmak için karşılıklı fayda sağlamak