Misyon ve Vizyon

• MİSYON & VİZYON
ARTOS GROUP’ta, yurt içinde ve yurt dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından belirlenir.
Mükemmellik
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar ARTOS tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

Yenilik
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.
Hız
Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme her bir proje uygulama grubunun arzusudur.
Güvenlik
“Sıfır Kaza” politikası ARTOS için hem bir hedef hem de bir başarıdır. ARTOS, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.
Toplumun iyi bir üyesi olmak
Yurt içinde ve yurt dışında, ticari ve inşaat yapı işleri için yüklenici olarak faaliyet gösteren ARTOS’un misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.
ARTOS GROUP Çalışanları
ARTOS; tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser, çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve iş gücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, ARTOS’un değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, ARTOS ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder
Misyonumuz:
Üstlendiği görevleri kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, inşaat sektörü gibi zorlu bir endüstride kurumsallaşmış yapısı ile dünya standartlarına uygun ileri teknolojiye egemen ve deneyimli insan gücümüzle her zaman en iyiyi hedefleyen ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı bir şirket olmak.